The wild bees that keep us

2018 35 min Ducktape & Fastenopfer

Documentaire over AESBO, een boerenorganisatie in Laos die toont hoe boeren hun bijen nog kunnen houden: met simpele, zelfgemaakte kasten, bijen die uit het bos komen en die voeding noch behandeling nodig hebben. Deze film illustreert de clash tussen traditionele landbouw en moderne contractteelt met diepgaande impact op milieu en mensen. Daarnaast zien we ook duidelijk de alternatieven, duurzame ontwikkeling gebaseerd op kleinschalige gemengde landbouw en beheer van bossen.